تیزر تبلیغاتی و موشن گرافیک، آقای حمید عباسی؛ وکیل پایه یک دادگستری

تیزر تبلیغاتی و موشن گرافیک، به سفارش آقای حمید عباسی؛ وکیل پایه یک دادگستری.