موشن گرافیک و انیمیشن مذهبی شیعه با محوریت امام زمان (عج)

موشن گرافیک و انیمیشن، با موضوعات مذهبی شیعی، و با محوریت امام زمان (عج)، و به سفارش استودیوی فرهنگی و هنری ریحان؛ بخش بسیار کوتاهی از چندین ساعت انیمیشن و موشن گرافیک.

Motion graphics and animation, with Shiite religious themes, and centered on Imam al-Zaman (as), and commissioned by Reyhan Cultural and Artistic Studio; A very short section of several hours of animation and motion graphics