انیمیشن تبلیغاتی، آرایش عروس؛ سالن آرایش و زیبایی اسنیپ

انیمیشن تبلیغاتی، با موضوع آرایش عروس، به سفارش سالن آرایش و زیبایی اسنیپ.

Promotional animation, with the theme of bridal makeup, commissioned by Snip Beauty Salon