انیمیشن تبلیغاتی، آرایش عروس؛ سالن آرایش و زیبایی مرجان زعیم پور

انیمیشن تبلیغاتی، با موضوع آرایش عروس، به سفارش سالن آرایش و زیبایی مرجان زعیم پور.

Promotional animation, with the theme of bridal makeup, commissioned by Marjan Zaeimpour Beauty Salon